Reconstructieve Tandheelkunde

Reconstructief denken is denken op lange termijn

Reconstructieve tandheelkunde is een allesomvattende discipline binnen de tandheelkunde die zich focust op het herstel en de opbouw van wat verloren gegaan is. Patiënten verliezen hun tanden immers om verschillende redenen:

 • Trauma of ongeval
 • Slechte functie met versnelde slijtage als gevolg
 • Onvoldoende onderhouden of verwaarlozen van het gebit
 • Genetische factoren zoals onderontwikkeld glazuur of tandvleesontstekingen
 • Chemische factoren zoals maagzuur, overmatig frisdrank gebruik of citrusvruchten
 • Biologische factoren zoals cariës en parodontitis gemedieerd door orale bacteriën
 • Malpraxis of iatrogene tandheelkunde door een collega tandarts
reconstructieve tandheelkunde

Oplossingen

De opgelopen schade kan hierbij een ernstige impact hebben op enerzijds het psycho-sociaal welzijn van de patiënt -Hij/zij schaamt zich voor de tanden, durft niet te lachen of voelt zich geremd in een gesprek-  en anderzijds een impact op de functie van het gebit -patiënt kan niet goed kauwen, onvoldoende articuleren-. Deze vorm van problemen vergt meestal een multidisciplinaire aanpak. Dit betekent dat een team van tandarts (-specialisten) zich buigt over het gebit van de patiënt en analyseert welke zaken moeten gecorrigeerd worden. Dit gebeurt altijd volgens 3 domeinen:

 1. Biologie, het restgebit moet gezond en ontstekingsvrij zijn, waarbij de patiënt dit zelf goed thuis kan onderhouden.
 2. Functie, het gebit moet functioneel zijn. De patiënt moet goed kunnen kauwen en praten, zonder pijn of hinder te ondervinden.
 3. Esthetiek, de patiënt moet opnieuw met vertrouwen kunnen lachen en zich zelfzeker voelen over zijn of haar glimlach.

Deze expressie van de glimlach moeten we ontleden in:

 • Positie, vorm en kleur van de tanden
 • Positie en volume van de lippen in rust en beweging
 • Vorm en leeftijd van het aangezicht
 • Verhouding van de tanden tot de lippen en het gezicht

Daarnaast zijn er nog de persoonlijke eigenschappen van de patiënt die zullen bepalen of de bestaande of nieuwe glimlach perfect integreert binnen de patiënt en zijn of haar persoonlijkheid.

De verschillende behandelingen zijn zeer uiteenlopend en kunnen door het volledige team van de MOND tandartspraktijken uitgevoerd worden. Tandarts Alexander Declerck treedt hierbij op als coördinator en architect van de behandeling. Hij stelt de diagnose, maakt het behandelplan en overlegt met de verschillende tandarts(-specialisten). Meestal neemt hij nadien de eindfase opnieuw voor zijn rekening waarbij hij met facings of kroon-en brugwerk het meest optimale resultaat kan bereiken in overleg met de patiënt.

“Creëren we de glimlach die je vroeger had of creëren we de glimlach die je nooit gehad hebt?”